Zkušenosti

Dynamický tým s dlouholetými zkušenostmi
v železniční dopravě.
Poskytujeme kvalitní služby, které vykonáváme s vysokou bezpečností a profesionalitou.

Dohlížíme na přepravu zboží a všechny aktivity s ní spojené. Řešíme všechny problémy, které mohou v jejím průběhu nastat.

Přidaná hodnota pro zákazníka

Informace na přání zákazníka o statutu zásilky
Rychlá reakce na požadavky zákazníka
Individuální přístup určeného zaměstnance
Široká škála přepravních společností
a dopravců
Tvorba nabídek s přihlédnutím individuálních potřeb zákazníka

Specializace


Přepravní železniční doprava na území Polska a Evropy
Zásilky v ucelených vlacích
Skupiny vozů a jednotlivé zásilky
Zásilky s překročenou ložnou mírou
Přeprava nebezpečného zboží (RID)
Doprava a pronájem kolejových vozidel

Plány a výhledy

Přepravy přes východní hranice Polska

Intermodální přepravy