Polisa ubezpieczeniowa dla pracowników

W dniu 26.10.2023 Zarząd Alza Cargo Sp. z o.o. dbając o ochronę przed finansową odpowiedzialnością za szkody materialne wyrządzone pracodawcy podczas wykonywania obowiązków zawodowych na stanowiskach maszynista, rewident taboru, ustawiacz, zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeniowym polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie jest nowatorskim produktem ubezpieczeniowym w branży kolejowej wpisującym się w strategię Odpowiedzialnego Pracodawcy realizowaną przez firmę.

Wróć do aktualności